Teknologien

Forskellen på aktive og passive teknologier

Der er stor forskel på passive og aktive teknologier. Og det er let at få en passiv teknologi til at lyde som om den er aktiv.


Teknologier som f.eks. bruger HEPA og UV lys er passive teknologier, der virker ved at luften transporteres (suges) ind i eller forbi luftrenseren hvor renseprocessen foregår, hvorefter den rensede luft sendes tilbage i lokalet. Det vil sige at luften uden for luftrenseren eller uden for UV lyset ikke bliver renset. En anden udfordring er at nogle kontaminanter kræver længere behandlingstid, af f.eks. UV lys, end andre før de er elimineret. Andre passive teknologier benytter filter som kun fanger visse af kontaminanterne uden at disse bliver uskadeliggjort og små partikler ikke bliver fanget og overflader bliver ikke bliver renset.


Den aktive teknologi virker ved at sende ”rense midler” ud i lokalet således renseprocessen foregår i luften UDEN for "luftrenseren", så det er luften i selve lokalet der bliver renset mens det er i lokalet. Udfordringen med denne teknologi er imidlertid at dette ”rense middel” i næsten alle tilfælde er skadeligt for mennesker, dyr op planter. Med denne teknologi bliver overflader renset og de små partikler bliver også væsentlig reduceret.


ActivePure® molekylerne arbejder 24/7/365 og gør brug af Loven om Gas. Det er samme lov der træder i kraft når der f.eks. laves Pop Corn. Der går ikke mange sekunder fra Pop Cornene begynder at poppe til det kan duftes i hele lokalet, også selv om luften tilsyneladende står stille. På samme måde spredes ActivePure® molekylerne overalt i lokalet, i revner og sprækker, skabe, skuffer - alle steder som luften kan komme i berøring med og neutralisere kontaminenterne når de kolliderer.

ActivePure® teknologien vs konkurrenter

ActivePure

Skærmet UVC

Uskærmet UVC

Ionisering

PCO
PECO

ESP

HEPA

Aktivt kul

Ozon

Er den sikker at benytte omkring mennesker og dyr?

JA

JA

NEJ

Ikke altid

JA

Ikke altid

JA

JA

Ikke altid

Hurtig eliminering af luftbårne patogene vira, bakterier og svamp?

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Aktiv eliminering af patogene vira, bakterier og svamp på overflader?

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Virker den med det samme uden at skulle indfange eller bruge exponeringstid?

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Skal den først indfange eller bruge exponeringstid?

NEJ

JA

NEJ

Ikke afklaret (Ashrae)

JA

NEJ

Ikke altid

NEJ

NEJ

Er den farlig, lovmæssigt begrænset eller forårsager følge skader?

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

JA

Reducerer den ny konterminering hurtigt?

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Fjerner den flygtige organiske forbindelser (VOC)?

JA

NEJ

NEJ

NOGLE

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

Fjerner den 2,5 PM partikler og mindre?

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

Påvirkes HVAC systemes funktionalitet negativt?

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

Kræves der hyppig rensning eller udskiftning af dele?

NEJ

JA

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

Er den sikker at rense?

JA

JA

NEJ

Ikke altid

JA

Ikke altid

NEJ

JA

NEJ

Er nøgle teknologi en FDA godkendt, klasse 2, medicinsk enhed?

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Er det en Certified Space Technology, optaget i Hall of Fame?

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Måden ActivePure® teknolgien virker

RCI ActivePure® teknologien virker øjeblikkeligt i real tid og udskiller sig i væsentlig grad fra konkurrenterne. Modsat de passive teknologier der kræver at kontaminanterne finder vej til luftrenserne, sender RCI ActivePure® teknologien sikre ActivePure® molekyler ud i luften, med en hastighed på mere end 300m/sekundet, der lynhurtig finder vej til kontaminanter og patogener på overflader og i luften og neutraliserer dem øjeblikkeligt når de kolliderer med hinanden. ActivePure® molekylerne er tillige positivt og negativt ladet, hvilket bevirker at de bogstaveligt talt blive trukket hen til bakterier og vira grundet den elektromagnetiske tiltræknings kraft.


ActivePure® molekylerne fylder luften omkring os mens kontaminanterne hele tiden bliver neutraliseret, på den måde bliver eventuel smitte fra ny ankommende forhindret i at sprede sig. Selv risikoen fra nys og hoste bliver væsentlig reduceret hvis ikke helt elimineret. ActivePure® teknologien og molekylerne er fuldstændige uskadelige for mennesker, dyr og planter.


RCI ActivePure® teknologien bruger naturens egne processer og råstoffer til at producere sikre og uskadelige ActivePure® molekyler. Der skal kun skal bruges en lille mængde strøm samt Ilt (O), eller Ozon (O3) og fugt (H2O) fra luften sammen med den patenterede RCI ActivePure® teknologi for at frembringe naturens egne uskadelig ActivePure® molekyler. Ingen brug af dyre forbrugsstoffer – kun rene naturlige råvarer direkte fra luften.


Hjertet i RCI ActivePure® teknologien består af en matrix med en katalysator bestående af 5 ædelmetaller og en UV lyskilde. Når Ilten (O) og fugten (H2O) i luften passerer gennem matrixen og samtidig bliver belyst af UV lyskilden dannes der nogle meget kraftige super oxidanter: Brintoverilte gas (H2O2) (tør), Hydroxyl (OH-) og Super Oxidanter (O2-) men ingen Ozon (O3). Vi kalder denne kombination af oxidanter for ActivePure® molekyler for nemheds skyld.


ActivePure® molekylerne arbejder 24/7/365 og gør brug af Loven om Gas. Det er denne lov der bevirker at når du f.eks. laver Pop Corn går der ikke mange sekunder fra Pop Cornene begynder at poppe, til det kan duftes i hele lokalet også selv om luften tilsyneladende står stille. På samme måde spredes ActivePure® molekylerne overalt i lokalet, i revner og sprækker, skabe, skuffer og på alle overflader, kort sagt alle de steder som luften kan komme i berøring med og neutralisere kontaminenterne når de kolliderer.


Mængden af Brintoverilte gas (H2O2) er forbavsende lille, kun 0,02 ppm hvilket er 1/50 del af hvad ECHA (European Chemicals Agency), Miljøministeriet og Arbejdstilsynet tillader (1,00 ppm), men det er rigeligt til at neutralisere op til 99,9% af patogener, vira, bakterier, skimmelsvamp, mug, VOC (flygtige organiske forbindelser), røg og lugte og reducerer dermed eventuelle sundheds risici væsentlige samtidig med at indeklimaet også væsentlig forbedres.

ActivePure® teknologien har konstant bevist dens evne til, på en sikker måde, at regulerer og neutralisere kontaminanter så som patogene vira, bakterier, mug, svamp og VOC øjeblikkeligt. Øjeblikkeligt og sikkert, i real tid. Uafhængige studier udført af FDA godkendte laboratorier har vist at ActivePure® teknologien kan reducere næsten 100% (99,9999% af overflade og luftbårne kontaminanter i løbet af de første 24 timer og kan uden risiko benyttes mens  mennesker, dyr og planter er tilstede

VIRA

Bakterier

Mug, svamp og gasser

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Bacillus globigii

Aspergillus Niger endospores (Svamp)

Enterovirus (EV71) stamme

Bacillus Spp.

Strachybotrys Chartarum (Giftig svamp)

Hepatitis A (HHAV / Hepatitis)

Clostridum Difficile Endospore

Bacillus Globigii (Svamp)

Influenza Virus H5N8 (Fugle influenza)

Erwinia Herbicola – (Gram-Negativ bakterie)

Sort Mug (Mug)

Influenza A Virus (H1N1/Svine influenza)

Escherichia Coli (E. Coli)

Botrytis cinerea (Svamp)

Influenza

Legionella Pneumophilia

Candida Albicans (Gærsvamp)

Murine Novovirus

Listeria Monocytogenes

Candida auris (Resistent Svamp)

Ms2 Bacteriophage (RNA virus)

Methicillin Resistant Staphylococcus (MRSA)

Sclerotinia sclerotiorum (Svamp

Phi-X174 Bacteriophage (DNA Virus)

Pseudomonas spp.

Støv

RNA Vira

Salmonella enterica

VOC (Flygtige Organiske forbindelser)

Staphylococcus Aeureaus R (MRSA)

VOC Metan Gas Additiv

Staphylococcus Chartarum (Strep)

Yeast (Gærsvamp)

Staphylococcus Epidermis (Gram-Positiv bakterie)

ActivePure® teknologien er bevist at være effektivt mod et bredt spektrum af kliniske relevante patogener. Hver enkelt patogen har forskellige niveauer af resistans som er synliggjort i patogen hierarkiet nedenfor. Dette hierarki bliver brugt til at forudsige evnen, af en anordning eller et kemikalie, til at reducerer nye patogener. Det grundlæggende princip, med nogle undtagelser, er at et produkt der er effektivt mod et højt klassificeret patogen, i toppen af pyramiden, formodes at have et effektivitets niveau af en sådan grad at det dermed er effektivt over for lavere klassificerede patogener længere nede i pyramiden.


Bemærk i denne forbindelse af ActivePure® er bevist at være 99,99%+ effektiv overfor Bacillus Globigii spore. Ved at have opnået denne klasificereing , anses ActivePure® til at være effektiv overfor patogener med en lavere klassifikation længere nede i pyramiden, som f.eks. SARS-CoV-2 som er årsagen til COVID-19.


Til trods herfor har ActivePure® fået foretaget uafhængige laboratorie forsøg der viser at ActivePure® er effektiv over for SARS-CoV-2. 

ActivePure® 5-trins teknologi

Luftrensere med ActivePure® nye 5 trins teknologi er designet til at forsyne ethvert lokale med den ypperste beskyttelse mod patogener, vira, bakterier, allergener, mug, røg, lugt, VOC og pollen fra den omgivende luft og overflader.

ActivePure® nye 5-tins teknologi består af den velrenommerede RCI ActivePure® rum teknologi udviklet af NASA til brug i den Internationale Rumstation.
 


For at perfektionere ActivePure® luftrensere har den nye 5-trins teknologi fået tilføjet Multipoint ion teknologi, aktiv kulfiltre, bedre-en-HEPA filter teknologi og UVC desinfiktion.


ActivePure® 5-tins teknologi fjerne ikke alene smitsomme vira og bakterier, men også pollen, støv og alle andre partikler der måtte svæve rundt i luften, til stor hjælp for folk med åndedræts sygdommen og allergi.


Indeklimaet bliver væsentlig forbedret samtidig med at faren for overførelse af smitsomme sygdomme elimineres kraftigt alle de steder som luften er i berøring med, samtidig med at
der er mennesker, dyr og planter til stede.